Astudiaethau Achos

Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol

 Sylwebaeth Penodi pennaeth newydd yw tasg bwysicaf y corff llywodraethu, yn ôl pob tebyg.  Mae sgiliau’r pennaeth yn arbennig o bwysig wrth sicrhau llwyddiant a gwelliant yr ysgol. Y penaethiaid gorau yw’r rhai sy’n sbarduno’r ysgol i symud ymlaen a sicrhau ymrwymiad cryf i safonau uchel ym mhob agwedd ar waith yr ysgol.  O ystyriedContinue reading “Penodi pennaeth newydd yn allweddol i fynd i’r afael â materion eraill yn yr ysgol”

Mynd i’r afael â phryderon a achoswyd gan absenoldeb rheolaidd athrawon

Sylwebaeth Gall materion Adnoddau Dynol ysgolion fod yn gymhleth iawn, felly mae’n bwysig bod cyrff llywodraethu’n adolygu eu polisïau ac yn gyfarwydd â’r prosesau cywir i’w dilyn. Gallai eich Awdurdod Lleol hefyd ddarparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi i chi eu dilyn, yn enwedig os ydych yn aelod o unrhyw un o’r pwyllgorau statudol perthnasol, ynContinue reading “Mynd i’r afael â phryderon a achoswyd gan absenoldeb rheolaidd athrawon”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: